ssik_kiss Instagram Stats & Analytics Dashboard

ssik_kiss Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-03-30 18:12:57Đang tính toán
Tổng số đăng ký7.74N
Chú ý3.36N
Bài viết4.24N
Xếp hạng toàn cầu
420,862nd (Top 30.0%)
Sao điểm Nox
1.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 56.5%)
tỷ lệ tương tác
2.6%
194 10
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
ssik_kiss Daily Followers (1 năm gần đây)
ssik_kiss Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
ssik_kiss Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
ssik_kiss @ssik_kiss
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Bougie Punk via L.E.S. & designer/kreater of @ssikdesigns: silicone drip art fashion biz based in NYC💋💦 @houseofxnyc host ❌ DM for table bookings🔥