Justin Squigs Robertson Instagram Stats & Analytics Dashboard

Justin Squigs Robertson Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-16 16:39:42Đang tính toán
Tổng số đăng ký9.85N
Chú ý1.28N
Bài viết2.4N
Xếp hạng toàn cầu
863,362nd (Top 30.9%)
Sao điểm Nox
1.08
Nên suy nghĩ thêm(Top 59.5%)
tỷ lệ tương tác
2.4%
225 6
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Justin Squigs Robertson Daily Followers (1 năm gần đây)
Justin Squigs Robertson Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Justin Squigs Robertson Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Justin Squigs Robertson @Justin Squigs Robertson
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
A fellow who draws and acts and sings, living in NYC. He/him. All artwork copyright Justin “Squigs” Robertson unless noted.