Jonny / Spudd Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jonny / Spudd Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-04 01:56:08Đang tính toán
Tổng số đăng ký100.13N
Chú ý458
Bài viết575
Xếp hạng toàn cầu
555,795th (Top 6.6%)
Sao điểm Nox
2.69
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.1%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
741 21
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jonny / Spudd Daily Followers (1 năm gần đây)
Jonny / Spudd Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jonny / Spudd Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jonny / Spudd @Jonny / Spudd
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
💜 Tech Creator🇬🇧 | 115K on TikTok 🤩 💜 Gamer Dad 💪🏻 | Member of @royalty.rgb 💜 Brand Collabs - *** 💜 ⬇️Exclusive Partner Discounts