Spotify News Instagram Stats & Analytics Dashboard

Spotify News Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-21 00:07:30Đang tính toán
Tổng số đăng ký25.48N
Chú ý55
Bài viết212
Xếp hạng toàn cầu
930,381st (Top 21.3%)
Sao điểm Nox
1.78
Nên suy nghĩ thêm(Top 48.7%)
tỷ lệ tương tác
0.9%
218 6
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Spotify News Daily Followers (1 năm gần đây)
Spotify News Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Spotify News Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Spotify News @Spotify News
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Turning the volume up on all things @Spotify, from company news and exclusives to stories about creators, tech, and culture.