splash! Festival Instagram Stats & Analytics Dashboard

splash! Festival Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 08:53:18Đang tính toán
Tổng số đăng ký94.02N
Chú ý283
Bài viết1.69N
Xếp hạng toàn cầu
452,853rd (Top 8.8%)
Sao điểm Nox
3.77
Có tiềm năng(Top 2.2%)
tỷ lệ tương tác
3.8%
3.41N 169
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
splash! Festival Daily Followers (1 năm gần đây)
splash! Festival Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
splash! Festival Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
splash! Festival @splash! Festival
Quốc gia Đức
Ngôn ngữ Tiếng Đức
Giới thiệu
‼️ 06.-08. July 2023 ‼️ SAVE THE DATE 25 Jahre #splashfestival