Spitch Nzawumbi Instagram Stats & Analytics Dashboard

Spitch Nzawumbi Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-14 10:29:16Đang tính toán
Tổng số đăng ký108.05N
Chú ý705
Bài viết1.16N
Xếp hạng toàn cầu
509,411th (Top 5.6%)
Sao điểm Nox
2.38
Nên suy nghĩ thêm(Top 23.8%)
tỷ lệ tương tác
1.7%
1.76N 47
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Spitch Nzawumbi Daily Followers (1 năm gần đây)
Spitch Nzawumbi Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Spitch Nzawumbi Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Spitch Nzawumbi @Spitch Nzawumbi
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
CEO of Mastandi Group | Travel | Fashion | Food & Skincare | A Broadcaster: Saturdays 7-9AM @umhlobowenenefm 📻. E-mail: [email protected]