SOUL FAYA Instagram Stats & Analytics Dashboard

SOUL FAYA Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 06:57:11Đang tính toán
Tổng số đăng ký12.88N
Chú ý146
Bài viết385
Xếp hạng toàn cầu
1,880,372nd (Top 33.9%)
Sao điểm Nox
1.01
Nên suy nghĩ thêm(Top 67.9%)
tỷ lệ tương tác
1.0%
121 5
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
SOUL FAYA Daily Followers (1 năm gần đây)
SOUL FAYA Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
SOUL FAYA Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
SOUL FAYA @SOUL FAYA
Quốc gia Mauritius
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
S F | MRU 🇲🇺 Stream NOW on Spotify, iTunes, Deezer, etc For Booking Contact : *** Latest release below ⬇️