soulfayaproduction Instagram Stats & Analytics Dashboard

soulfayaproduction Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-04-24 13:07:16Đang tính toán
Tổng số đăng ký13.05N
Chú ý148
Bài viết383
Xếp hạng toàn cầu
477,017th (Top 27.1%)
Sao điểm Nox
1.28
Nên suy nghĩ thêm(Top 55.6%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
94 5
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
soulfayaproduction Daily Followers (1 năm gần đây)
soulfayaproduction Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
soulfayaproduction Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
soulfayaproduction @soulfayaproduction
Quốc gia Mauritius
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
S F | MRU 🇲🇺 Stream NOW on Spotify, iTunes, Deezer, etc For Booking Contact : [email protected] Latest release below ⬇️