Sophia Ippoliti Instagram Stats & Analytics Dashboard

Sophia Ippoliti Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-09 01:50:19Đang tính toán
Tổng số đăng ký90.05N
Chú ý1.15N
Bài viết1.64N
Xếp hạng toàn cầu
250,705th (Top 10.0%)
Sao điểm Nox
2.08
Nên suy nghĩ thêm(Top 37.7%)
tỷ lệ tương tác
0.6%
492 61
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Sophia Ippoliti Daily Followers (1 năm gần đây)
Sophia Ippoliti Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Sophia Ippoliti Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Sophia Ippoliti @Sophia Ippoliti
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Art director & Content creator | Rome For business inquiries: [email protected]