Sony Taiwan Instagram Stats & Analytics Dashboard

Sony Taiwan Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-25 14:47:56Đang tính toán
Tổng số đăng ký43.11N
Chú ý3
Bài viết608
Xếp hạng toàn cầu
1,281,718th (Top 12.8%)
Sao điểm Nox
1.71
Nên suy nghĩ thêm(Top 48.0%)
tỷ lệ tương tác
1.5%
637 3
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Sony Taiwan Daily Followers (1 năm gần đây)
Sony Taiwan Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Sony Taiwan Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Sony Taiwan @Sony Taiwan
Quốc gia Đài Loan
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu