Sony Electronics Instagram Stats & Analytics Dashboard

Sony Electronics Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-25 06:07:42Đang tính toán
Tổng số đăng ký8.34TR
Chú ý699
Bài viết2.24N
Xếp hạng toàn cầu
1,978th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.05
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.5%)
tỷ lệ tương tác
0.0%
3.45N 25
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Sony Electronics Daily Followers (1 năm gần đây)
Sony Electronics Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Sony Electronics Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Sony Electronics @Sony Electronics
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
The official Instagram for Sony Electronics North America.