Song Exploder Instagram Stats & Analytics Dashboard

Song Exploder Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 22:35:10Đang tính toán
Tổng số đăng ký54.18N
Chú ý25
Bài viết294
Xếp hạng toàn cầu
768,635th (Top 13.2%)
Sao điểm Nox
1.81
Nên suy nghĩ thêm(Top 48.4%)
tỷ lệ tương tác
1.0%
506 13
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Song Exploder Daily Followers (1 năm gần đây)
Song Exploder Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Song Exploder Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Song Exploder @Song Exploder
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
a podcast—and Netflix series—where musicians take apart their songs, and piece by piece, tell the story of how they were made. By @hrishihirway.