Sona Gasparian Instagram Stats & Analytics Dashboard

Sona Gasparian Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-09 09:03:52Đang tính toán
Tổng số đăng ký237.63N
Chú ý2.08N
Bài viết3.38N
Xếp hạng toàn cầu
212,473rd (Top 1.9%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.5%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
678 34
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Sona Gasparian Daily Followers (1 năm gần đây)
Sona Gasparian Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Sona Gasparian Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác