soFLY Instagram Stats & Analytics Dashboard

soFLY Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-30 18:22:06Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.81N
Chú ý685
Bài viết1.33N
Xếp hạng toàn cầu
940,816th (Top 41.9%)
Sao điểm Nox
0.72
Nên suy nghĩ thêm(Top 67.2%)
tỷ lệ tương tác
2.2%
71 13
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
soFLY Daily Followers (1 năm gần đây)
soFLY Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
soFLY Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
soFLY @soFLY
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Music producer/Paris/ Los Angeles/Taking a nap