SIMOND Instagram Stats & Analytics Dashboard

SIMOND Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-11 11:45:44Đang tính toán
Tổng số đăng ký11.71N
Chú ý268
Bài viết138
Xếp hạng toàn cầu
3,182,633rd (Top 36.0%)
Sao điểm Nox
1.01
Nên suy nghĩ thêm(Top 67.5%)
tỷ lệ tương tác
3.0%
346 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
SIMOND Daily Followers (1 năm gần đây)
SIMOND Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
SIMOND Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
SIMOND @SIMOND
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Giới thiệu
🏔 @decathlon 𝙼𝚘𝚞𝚗𝚝𝚊𝚒𝚗𝚎𝚎𝚛𝚒𝚗𝚐 & 𝙲𝚕𝚒𝚖𝚋𝚒𝚗𝚐 𝚋𝚛𝚊𝚗𝚍 📍 𝙱𝚊𝚜𝚎𝚍 𝚒𝚗 𝙲𝚑𝚊𝚖𝚘𝚗𝚒𝚡 𝚜𝚒𝚗𝚌𝚎 𝟷𝟾𝟼𝟶 . #simond #borninchamonix