𝓢𝓲𝓫𝓫𝓲𝓮 ♡ Instagram Stats & Analytics Dashboard

𝓢𝓲𝓫𝓫𝓲𝓮 ♡ Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-11-20 01:21:32Đang tính toán
Tổng số đăng ký28.52N
Chú ý1.26N
Bài viết102
Xếp hạng toàn cầu
1,929,679th (Top 17.2%)
Sao điểm Nox
1.84
Nên suy nghĩ thêm(Top 44.7%)
tỷ lệ tương tác
0.5%
122 34
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
𝓢𝓲𝓫𝓫𝓲𝓮 ♡ Daily Followers (1 năm gần đây)
𝓢𝓲𝓫𝓫𝓲𝓮 ♡ Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
𝓢𝓲𝓫𝓫𝓲𝓮 ♡ Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
𝓢𝓲𝓫𝓫𝓲𝓮 ♡ @𝓢𝓲𝓫𝓫𝓲𝓮 ♡
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Mã Lai
Giới thiệu
Fashion | Beauty | Lifestyle Toronto 🇨🇦 | HK 🇭🇰 University of Toronto Masters of HR ‘21