L E E . S O L O Instagram Stats & Analytics Dashboard

L E E . S O L O Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-04 11:25:35Đang tính toán
Tổng số đăng ký6.97N
Chú ý2.17N
Bài viết922
Xếp hạng toàn cầu
817,796th (Top 34.6%)
Sao điểm Nox
1.06
Nên suy nghĩ thêm(Top 59.9%)
tỷ lệ tương tác
1.8%
105 23
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
L E E . S O L O Daily Followers (1 năm gần đây)
L E E . S O L O Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
L E E . S O L O Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
L E E . S O L O @L E E . S O L O
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Freelance shooter 📷🎥 Photography | Cinematography Toronto/Vancouver Inquiries: ***