shopimanbordia Instagram Stats & Analytics Dashboard

shopimanbordia Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-08 22:19:38Đang tính toán
Tổng số đăng ký226
Chú ý152
Bài viết43
Xếp hạng toàn cầu
1,669,522nd (Top 86.6%)
Sao điểm Nox
2.2
Nên suy nghĩ thêm(Top 32.7%)
tỷ lệ tương tác
4.1%
9 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
shopimanbordia Daily Followers (1 năm gần đây)
shopimanbordia Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
shopimanbordia Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
shopimanbordia @shopimanbordia
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
For The ❤️ of Hair and Body Care Essential. Simple. Affordable Handmade w/ Natural Ingredients *Website Under Construction*