Shipt Instagram Stats & Analytics Dashboard

Shipt Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 08:07:19Đang tính toán
Tổng số đăng ký69.27N
Chú ý619
Bài viết1.43N
Xếp hạng toàn cầu
644,523rd (Top 10.8%)
Sao điểm Nox
2.01
Nên suy nghĩ thêm(Top 45.1%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
132 129
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Shipt Daily Followers (1 năm gần đây)
Shipt Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Shipt Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Shipt @Shipt
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Over-delivering delivery.