Nico Shigant Instagram Stats & Analytics Dashboard

Nico Shigant Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-31 18:08:10Đang tính toán
Tổng số đăng ký10.35N
Chú ý1.46N
Bài viết57
Xếp hạng toàn cầu
2,872,445th (Top 39.4%)
Sao điểm Nox
2.73
Nên suy nghĩ thêm(Top 13.9%)
tỷ lệ tương tác
3.7%
346 36
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Nico Shigant Daily Followers (1 năm gần đây)
Nico Shigant Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Nico Shigant Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Nico Shigant @Nico Shigant
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
▪️Productor Musical, Mixer, Emprendedor ▪️Autor del Método Arcoíris 👇Mi primer libro!