Shauna Brooks Instagram Stats & Analytics Dashboard

Shauna Brooks Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-01 07:32:17Đang tính toán
Tổng số đăng ký31.73N
Chú ý1.01N
Bài viết1.05N
Xếp hạng toàn cầu
1,362,102nd (Top 18.6%)
Sao điểm Nox
1.62
Nên suy nghĩ thêm(Top 51.7%)
tỷ lệ tương tác
1.7%
491 54
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Shauna Brooks Daily Followers (1 năm gần đây)
Shauna Brooks Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Shauna Brooks Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Shauna Brooks @Shauna Brooks
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
𝐁𝐚𝐜𝐤𝐮𝐩 𝐏𝐚𝐠𝐞 𝐟𝐨𝐫 @theshaunabrooks 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 🌟𝐀𝐜𝐭𝐫𝐞𝐬𝐬 Sag-Aftra• Influencer• 𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐬𝐭 @TransEMedia 𝐀𝐠𝐞𝐧𝐭 @MelloDyme 𝐒𝐌𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫 @DiamondKesawn