Karolina Cwalina- Stępniak Instagram Stats & Analytics Dashboard

Karolina Cwalina- Stępniak Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-22 22:28:34Đang tính toán
Tổng số đăng ký63.44N
Chú ý543
Bài viết1.06N
Xếp hạng toàn cầu
590,119th (Top 12.0%)
Sao điểm Nox
1.86
Nên suy nghĩ thêm(Top 48.2%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
456 29
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Karolina Cwalina- Stępniak Daily Followers (1 năm gần đây)
Karolina Cwalina- Stępniak Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Karolina Cwalina- Stępniak Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Karolina Cwalina- Stępniak @Karolina Cwalina- Stępniak
Quốc gia Ba Lan
Ngôn ngữ Ba Lan
Thẻ kênh
Giới thiệu
Certyfikowana MENTORKA i COACH ▪️Co-founder @herimpact.co 🚀 ▪️Karolina Cwalina PODCAST 🎧 ▪️Autorka 5 książek🔥 +rubryka w @glamourpoland Więcej👇🏻