Sephora Instagram Stats & Analytics Dashboard

Sephora Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-15 11:11:46Đang tính toán
Tổng số đăng ký21.05TR
Chú ý638
Bài viết11.62N
Xếp hạng toàn cầu
467th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.25
Có tiềm năng(Top 7.0%)
tỷ lệ tương tác
0.0%
4.62N 36
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Sephora Daily Followers (1 năm gần đây)
Sephora Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Sephora Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Sephora @Sephora
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
We Belong to Something Beautiful Shop our posts: