Senac Bahia Instagram Stats & Analytics Dashboard

Senac Bahia Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-28 11:29:56Đang tính toán
Tổng số đăng ký153.24N
Chú ý103
Bài viết2.76N
Xếp hạng toàn cầu
343,102nd (Top 3.3%)
Sao điểm Nox
2.15
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.0%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
483 37
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Senac Bahia Daily Followers (1 năm gần đây)
Senac Bahia Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Senac Bahia Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Senac Bahia @Senac Bahia
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Giới thiệu
O SENAC Bahia tem como missão educar para o trabalho em atividades de comércio de bens, serviços e turismo.