Seazon Instagram Stats & Analytics Dashboard

Seazon Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-25 08:51:32Đang tính toán
Tổng số đăng ký23.82N
Chú ý205
Bài viết856
Xếp hạng toàn cầu
592,905th (Top 20.2%)
Sao điểm Nox
1.62
Nên suy nghĩ thêm(Top 48.6%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
26 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Seazon Daily Followers (1 năm gần đây)
Seazon Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Seazon Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Seazon @Seazon
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Thẻ kênh
Giới thiệu
🍽 Vos repas ultra-frais ⏱️ Prêts en 2 min 👨‍🍳 Cuisinés par des chef·fes 📦 Livrés chaque semaine chez vous ⬇️ En savoir plus sur nos producteurs