SC Freiburg Instagram Stats & Analytics Dashboard

SC Freiburg Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-13 13:24:24Đang tính toán
Tổng số đăng ký249.17N
Chú ý60
Bài viết4.65N
Xếp hạng toàn cầu
191,734th (Top 2.1%)
Sao điểm Nox
4.03
Đáng hợp tác(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
3.6%
8.97N 58
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
SC Freiburg Daily Followers (1 năm gần đây)
SC Freiburg Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
SC Freiburg Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
SC Freiburg @SC Freiburg
Quốc gia Đức
Ngôn ngữ Tiếng Đức
Giới thiệu
Der offizielle Instagram-Account des SC Freiburg | ⚪️🔴 | #scf