Sana Javed Instagram Stats & Analytics Dashboard

Sana Javed Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-10-04 17:45:04Đang tính toán
Tổng số đăng ký7.51TR
Chú ý500
Bài viết815
Xếp hạng toàn cầu
2,322nd (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.15
Nên suy nghĩ thêm(Top 37.7%)
tỷ lệ tương tác
1.4%
103.67N 0.99N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Sana Javed Daily Followers (1 năm gần đây)
Sana Javed Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Sana Javed Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Sana Javed @Sana Javed
Quốc gia Pakistan
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
‘She has always been art and her life is an exhibit of strength and courage.’