Samsung España Instagram Stats & Analytics Dashboard

Samsung España Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-22 17:20:18Đang tính toán
Tổng số đăng ký346.22N
Chú ý554
Bài viết1.34N
Xếp hạng toàn cầu
132,566th (Top 1.4%)
Sao điểm Nox
2.13
Nên suy nghĩ thêm(Top 38.6%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
427 4
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Samsung España Daily Followers (1 năm gần đây)
Samsung España Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Samsung España Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Samsung España @Samsung España
Quốc gia Tây Ban Nha
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
Cuenta oficial de Samsung España Comparte todos tus fotones con #withGalaxy 📲 Tienda oficial 👇