Samer AlBarkawi Instagram Stats & Analytics Dashboard

Samer AlBarkawi Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-17 23:14:58Đang tính toán
Tổng số đăng ký51.53N
Chú ý82
Bài viết69
Xếp hạng toàn cầu
1,070,302nd (Top 11.4%)
Sao điểm Nox
3.49
Có tiềm năng(Top 3.3%)
tỷ lệ tương tác
8.9%
4.36N 216
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Samer AlBarkawi Daily Followers (1 năm gần đây)
Samer AlBarkawi Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Samer AlBarkawi Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Samer AlBarkawi @Samer AlBarkawi
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The official page of Syrian director Samer AlBarkawi الحساب الرسمي للمخرج السوري سامر البرقاوي