SALT of Palmar Instagram Stats & Analytics Dashboard

SALT of Palmar Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 13:00:24Đang tính toán
Tổng số đăng ký27.44N
Chú ý381
Bài viết366
Xếp hạng toàn cầu
1,222,449th (Top 21.6%)
Sao điểm Nox
1.53
Nên suy nghĩ thêm(Top 55.6%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
42 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
SALT of Palmar Daily Followers (1 năm gần đây)
SALT of Palmar Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
SALT of Palmar Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
SALT of Palmar @SALT of Palmar
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
A progressive new hotel brand. First stop Mauritius. #WeAreSALT