Saie Instagram Stats & Analytics Dashboard

Saie Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-24 10:54:27Đang tính toán
Tổng số đăng ký155.82N
Chú ý1.28N
Bài viết1.21N
Xếp hạng toàn cầu
334,275th (Top 3.4%)
Sao điểm Nox
2.2
Nên suy nghĩ thêm(Top 35.6%)
tỷ lệ tương tác
0.9%
834 587
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Saie Daily Followers (1 năm gần đây)
Saie Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Saie Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Saie @Saie
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Skincare as makeup. Made clean for our planet. 🌎 Plastic Negative + @1percentftp Available @sephora @sephoracanada