SAGAZA Instagram Stats & Analytics Dashboard

SAGAZA Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-28 21:12:21Đang tính toán
Tổng số đăng ký390.55N
Chú ý4
Bài viết1.5N
Xếp hạng toàn cầu
79,072nd (Top 2.6%)
Sao điểm Nox
2.1
Nên suy nghĩ thêm(Top 37.2%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
1.04N 11
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
SAGAZA Daily Followers (1 năm gần đây)
SAGAZA Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
SAGAZA Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
SAGAZA @SAGAZA
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
#SagazalovesÇağlaŞıkel🧡 | Worldwide Shipping