Jordan Miller Instagram Stats & Analytics Dashboard

Jordan Miller Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2020-11-27 05:59:09Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.32N
Chú ý95
Bài viết167
Xếp hạng toàn cầu
264,597th (Top 32.7%)
Sao điểm Nox
2.72
Nên suy nghĩ thêm(Top 8.5%)
tỷ lệ tương tác
14.2%
455 16
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Jordan Miller Daily Followers (1 năm gần đây)
Jordan Miller Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Jordan Miller Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Jordan Miller @Jordan Miller
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Weeb, Animator, Gamer who snorts pizza on his free time