Roman Angelo Winkler Instagram Stats & Analytics Dashboard

Roman Angelo Winkler Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 23:14:29Đang tính toán
Tổng số đăng ký21.64N
Chú ý995
Bài viết53
Xếp hạng toàn cầu
1,346,903rd (Top 25.0%)
Sao điểm Nox
3.23
Có tiềm năng(Top 8.0%)
tỷ lệ tương tác
10.6%
2.25N 42
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Roman Angelo Winkler Daily Followers (1 năm gần đây)
Roman Angelo Winkler Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Roman Angelo Winkler Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Roman Angelo Winkler @Roman Angelo Winkler
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Jakarta | Bali Indonesian|German inquiries: 📞 Christan +6281380318765