rohanjha22 Instagram Stats & Analytics Dashboard

rohanjha22 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-04-04 12:00:42Đang tính toán
Tổng số đăng ký2.3N
Chú ý3.68N
Bài viết380
Xếp hạng toàn cầu
693,335th (Top 46.9%)
Sao điểm Nox
2.33
Nên suy nghĩ thêm(Top 24.7%)
tỷ lệ tương tác
8.9%
191 15
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
rohanjha22 Daily Followers (1 năm gần đây)
rohanjha22 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
rohanjha22 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
rohanjha22 @rohanjha22
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Head of Sony Music India's Pop Music Division. Views expressed here are personal.