RODRIGO MALAFAIA Instagram Stats & Analytics Dashboard

RODRIGO MALAFAIA Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-11 03:21:19Đang tính toán
Tổng số đăng ký467.22N
Chú ý1.99N
Bài viết4.28N
Xếp hạng toàn cầu
92,078th (Top 1.1%)
Sao điểm Nox
2.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.1%)
tỷ lệ tương tác
0.9%
3.72N 226
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
RODRIGO MALAFAIA Daily Followers (1 năm gần đây)
RODRIGO MALAFAIA Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
RODRIGO MALAFAIA Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
RODRIGO MALAFAIA @RODRIGO MALAFAIA
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Brazilian Model 📍 São Paulo 📩***