Rikke Gajda - LA HAIRSTYLIST Instagram Stats & Analytics Dashboard

Rikke Gajda - LA HAIRSTYLIST Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-16 12:56:56Đang tính toán
Tổng số đăng ký32.42N
Chú ý1.33N
Bài viết452
Xếp hạng toàn cầu
1,568,478th (Top 16.9%)
Sao điểm Nox
1.56
Nên suy nghĩ thêm(Top 52.7%)
tỷ lệ tương tác
0.6%
173 12
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Rikke Gajda - LA HAIRSTYLIST Daily Followers (1 năm gần đây)
Rikke Gajda - LA HAIRSTYLIST Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Rikke Gajda - LA HAIRSTYLIST Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Rikke Gajda - LA HAIRSTYLIST @Rikke Gajda - LA HAIRSTYLIST
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The ponytail maker👱🏻‍♀️ @gashhair Represented by The Wall Group BOOKINGS ***