Riccardo Tisci Instagram Stats & Analytics Dashboard

Riccardo Tisci Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-10 03:09:29Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.08TR
Chú ý570
Bài viết6.79N
Xếp hạng toàn cầu
7,955th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.07
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.4%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
4.52N 74
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Riccardo Tisci Daily Followers (1 năm gần đây)
Riccardo Tisci Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Riccardo Tisci Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Riccardo Tisci @Riccardo Tisci
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Chief Creative Officer at Burberry