RFI Instagram Stats & Analytics Dashboard

RFI Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 16:34:33Đang tính toán
Tổng số đăng ký607.42N
Chú ý2.55N
Bài viết4.8N
Xếp hạng toàn cầu
64,438th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.61
Nên suy nghĩ thêm(Top 16.7%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
378 7
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
RFI Daily Followers (1 năm gần đây)
RFI Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
RFI Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
RFI @RFI
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Pháp
Thẻ kênh
Giới thiệu
🌍Radio publique d'information, destinée à être écoutée et lue dans le monde entier. Twitter : @RFI