Republic NOLA Instagram Stats & Analytics Dashboard

Republic NOLA Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 13:53:24Đang tính toán
Tổng số đăng ký22.5N
Chú ý629
Bài viết3.53N
Xếp hạng toàn cầu
1,593,568th (Top 24.5%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 43.9%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
169 6
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Republic NOLA Daily Followers (1 năm gần đây)
Republic NOLA Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Republic NOLA Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Republic NOLA @Republic NOLA
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
NOLA's premier live music venue & special event space, celebrating 16 years of unforgettable experiences!!!