Repassa Instagram Stats & Analytics Dashboard

Repassa Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 07:39:07Đang tính toán
Tổng số đăng ký195.49N
Chú ý625
Bài viết3.79N
Xếp hạng toàn cầu
234,496th (Top 3.5%)
Sao điểm Nox
2.09
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.3%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
331 59
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Repassa Daily Followers (1 năm gần đây)
Repassa Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Repassa Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Repassa @Repassa
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Giới thiệu
O maior brechó on-line do Brasil com mais de 600 mil peças das melhores marcas e até 90% de desconto.​ Repasse e venda com a Sacola do Bem. 🛍️