Devin Haney Instagram Stats & Analytics Dashboard

Devin Haney Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-13 16:27:26Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.41TR
Chú ý245
Bài viết132
Xếp hạng toàn cầu
22,320th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.8
Có tiềm năng(Top 1.4%)
tỷ lệ tương tác
3.8%
53.38N 583
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Devin Haney Daily Followers (1 năm gần đây)
Devin Haney Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Devin Haney Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Devin Haney @Devin Haney
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
All praise due to Allah 🤲🏽 Pro boxer 28-0 15KO’S Haney V Kambosos October 15th! STILL Undisputed Lightweight Champion🏆