RB Leipzig Instagram Stats & Analytics Dashboard

RB Leipzig Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-20 08:23:01Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.48TR
Chú ý73
Bài viết8.36N
Xếp hạng toàn cầu
20,993rd (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.34
Nên suy nghĩ thêm(Top 25.8%)
tỷ lệ tương tác
0.7%
10.36N 221
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
RB Leipzig Daily Followers (1 năm gần đây)
RB Leipzig Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
RB Leipzig Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
RB Leipzig @RB Leipzig
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The official Instagram account of RB Leipzig 🏆 Deutscher Pokalsieger 2022