Rafa Marques | Retrogamer | Canal Bits Retro Instagram Stats & Analytics Dashboard

Rafa Marques | Retrogamer | Canal Bits Retro Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 12:42:09Đang tính toán
Tổng số đăng ký21N
Chú ý4.7N
Bài viết1.74N
Xếp hạng toàn cầu
1,448,052nd (Top 25.6%)
Sao điểm Nox
1.68
Nên suy nghĩ thêm(Top 51.2%)
tỷ lệ tương tác
2.9%
585 19
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Rafa Marques | Retrogamer | Canal Bits Retro Daily Followers (1 năm gần đây)
Rafa Marques | Retrogamer | Canal Bits Retro Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Rafa Marques | Retrogamer | Canal Bits Retro Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Rafa Marques | Retrogamer | Canal Bits Retro @Rafa Marques | Retrogamer | Canal Bits Retro
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
🕹️ Colecionador de games 🎞️ Acessem meu canal no YouTube 📺 Bits Retro | Vídeo Novo ⬇️⬇️⬇️