Rafał Zazuniuk Instagram Stats & Analytics Dashboard

Rafał Zazuniuk Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 04:14:11Đang tính toán
Tổng số đăng ký26.81N
Chú ý191
Bài viết4.18N
Xếp hạng toàn cầu
1,384,396th (Top 21.8%)
Sao điểm Nox
1.49
Nên suy nghĩ thêm(Top 56.6%)
tỷ lệ tương tác
2.4%
630 9
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Rafał Zazuniuk Daily Followers (1 năm gần đây)
Rafał Zazuniuk Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Rafał Zazuniuk Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Rafał Zazuniuk @Rafał Zazuniuk
Quốc gia Canada
Ngôn ngữ Ba Lan
Giới thiệu
Music and travel. Radio and info junkie. Nomade.