PUZZLEMAN Instagram Stats & Analytics Dashboard

PUZZLEMAN Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-04-12 16:02:06Đang tính toán
Tổng số đăng ký6.22N
Chú ý835
Bài viết416
Xếp hạng toàn cầu
203,980th (Top 25.3%)
Sao điểm Nox
3.12
Có tiềm năng(Top 6.3%)
tỷ lệ tương tác
7.7%
455 24
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
PUZZLEMAN Daily Followers (1 năm gần đây)
PUZZLEMAN Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
PUZZLEMAN Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
PUZZLEMAN @PUZZLEMAN
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
fingerdrummer, Beatmaker C137 Taiwan. 演出編曲工作請洽 阿牧:*** #PUZZLEMAN 請大寫連起來 ❤️ #fingerdrumming #lofihiphop #chillhop #kaoinc