puxxoo Instagram Stats & Analytics Dashboard

puxxoo Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-12-06 04:23:03Đang tính toán
Tổng số đăng ký6.37N
Chú ý1.73N
Bài viết217
Xếp hạng toàn cầu
240,477th (Top 26.5%)
Sao điểm Nox
3.05
Có tiềm năng(Top 10.0%)
tỷ lệ tương tác
17.4%
1.08N 21
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
puxxoo Daily Followers (1 năm gần đây)
puxxoo Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
puxxoo Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
puxxoo @puxxoo
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
cnmtgrphr bcn