Vico Ortiz Instagram Stats & Analytics Dashboard

Vico Ortiz Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-03 17:19:40Đang tính toán
Tổng số đăng ký86.57N
Chú ý1.03N
Bài viết157
Xếp hạng toàn cầu
640,413th (Top 7.6%)
Sao điểm Nox
3.81
Có tiềm năng(Top 1.3%)
tỷ lệ tương tác
19.5%
16.77N 137
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Vico Ortiz Daily Followers (1 năm gần đây)
Vico Ortiz Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Vico Ortiz Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Vico Ortiz @Vico Ortiz
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
elle/le/e Caribbean Enby 🇵🇷⚧ Known as ‘Assigned Knives at Birth’ Jim ‘The Menace’ Jimenez @ourflaghbomax 💀⚔️ Tongva Land & Borikén📍