Paul Swan Instagram Stats & Analytics Dashboard

Paul Swan Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-27 00:50:20Đang tính toán
Tổng số đăng ký42.37N
Chú ý996
Bài viết1.24N
Xếp hạng toàn cầu
1,310,109th (Top 12.9%)
Sao điểm Nox
3.7
Có tiềm năng(Top 2.2%)
tỷ lệ tương tác
11.5%
4.77N 116
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Paul Swan Daily Followers (1 năm gần đây)
Paul Swan Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Paul Swan Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Paul Swan @Paul Swan
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
▪️WI | OH | NC ▪️#TheSwans 🦢 @marielswan @bellavictoriaswan ▪️#LifeInTheFastLane🏁 @usa_network ▪️3️⃣ @nascar ▪️🎟🎟🎟