Projeto Paradiso Instagram Stats & Analytics Dashboard

Projeto Paradiso Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-15 18:04:55Đang tính toán
Tổng số đăng ký16.28N
Chú ý538
Bài viết775
Xếp hạng toàn cầu
1,083,844th (Top 27.8%)
Sao điểm Nox
1.31
Nên suy nghĩ thêm(Top 59.9%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
125 7
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Projeto Paradiso Daily Followers (1 năm gần đây)
Projeto Paradiso Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Projeto Paradiso Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Projeto Paradiso @Projeto Paradiso
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Giới thiệu
🎬 O #ProjetoParadiso é uma iniciativa filantrópica do Instituto Olga Rabinovich de apoio a talentos do audiovisual nacional